windows sorunları

2 sayfadaki 2 sayfası Önceki  1, 2

Aşağa gitmek

Geri: windows sorunları

Mesaj tarafından Admin Bir C.tesi Nis. 26 2008, 20:11

101)KLASÖRLERE ÖZEL SİMGELER KOYMAK

Kısayolların simgelerini de i?tirmek kadar kısa olmasa da bunun bir yolu vardır. Bunun için a?a ıdaki adımları takip etmelisiniz.
1. Önce masaüstünde, simgesini de i?tirmek istedi iniz bir klasör olu?turun. Bunu, masaüstünde bo? bir yere sa fare dü mesine tıklayıp ekrana gelecek menüden YENİ KLASÖR komutunu çalı?tırarak yapabilirsiniz. Klasörün adını örne in DENEME yapın.
2. Klasörün içine girin, DOSYA menüsünden YENİ METİN BELGESİ komutunu çalı?tırın. Olu?turulacak olan yeni metin belgesinin adını DESKTOP.INI yapın.
3. DESKTOP.INI dosyasının üzerine çift tıklayın. NOTEPAD açılacaktır. Belgenin içerisine a?a ıdaki satırları aynen yazın
[.ShellClassInfo]
IconFile=C:\WINDOWS\SYSTEM\shell32.dll
IconIndex=41
InfoTip=bu klasör için e er bir açıklamanız varsa buraya yazabilirsiniz
4. Dosyayı kaydedin ve NOTEPAD uygulamasından çıkın.
5. DOSYA menüsünden ÇALI?TIR komutunu çalı?tırın. COMMAND yazıp ENTER tu?una basın. Bir DOS penceresi açılacak.
Burada, C:\WINDOWS\DESKTOP klasörüne gelin. A?a ıdaki komut satırını yazın ve ENTER tu?una basın.
ATTRIB +S DENEME
6. DOS penceresini kapatın, bilgisayarı kapatıp açın, masaüstünde bu klasörün simgesinin ?irin ye?il bir a aca dönü?türüldü ünü göreceksiniz.
?imdi DESKTOP.INI içerisindeki yazdı ımız satırlara bakalım. Aslında en önemli satır ikinci satır. Burada, kullanaca ımız simgeyi içeren DLL veya ICO dosyasının adresini ayarlamamız gerekiyor. Örne in C:\WINDOWS klasöründe SIMGE.ICO adında bir simge dosyanız varsa ve klasörün simgesini bu simge dosyası ile de i?tirmek istiyorsanız bu satırda
IconFile=C:\WINDOWS\SIMGE.ICO
Yazmanız gerekecektir. Bu durumda alttaki ICONINDEX satırına gerek yoktur. Çünkü bu satır, e er simgeyi içinde bir çok simge bulunan bir DLL dosyasından alıyorsanız kaçıncı simgenin kullanılaca ını Windows'a anlatmak için kullanılmaktadır. ATTRIB komutunu çalı?tırdı ınız DOS satırında DENEME yerine olu?turmu? oldu unuz klasörün adını yazmanız gerekli.
Internet üzerinde ara?tırma yaparak i?inize yarayacak pek çok bele? simge paketi bulabilirsiniz. Bu simgeleri gönül rahatlı ı ile klasörlerinizde kullanabilirsiniz.

102)WINDOWS UPDATE SEÇENE?İNİ YOKETMEK

Windows 98 ile birlikte hayatımıza giren ve önemli yamaların ve eklentilerin Internet üzerinden Windows'a eklenmesini mümkün kılan Windows Update oldukça ho? bir özellik. Ancak bazı okurlarımızdan bu özelli i kapatmak istediklerine dair mesajlar aldık. Özellikle okullarda ve bilgisayar laboratuarlarında bu özellikle oynayan ö rencilerin sistemlere zarar verebileceklerini dü?ünüyorlar.
Windows Update Ba?lat menüsünde iki ayrı yerde kar?ımıza çıkıyorç birincisi hemen açılır açılmaz, ikincisi de BA?LAT * AYARLAR menüsünde. Bu ikisini de yok etmek mümkün.
ilk önce Ba?lat menüsünün hemen tepesindeki Windows Update simgesini yok edelim. Bu oldukça kolay. Bütün yapaca ınız BA?LAT menüsünü açmak, WINDOWS UPDATE simgesinin üzerine gelip sa fare dü mesine basmak ve ekrana gelecek olan menüden DELETE (SİL) komutunu çalı?tırmak olacaktır.
BA?LAT * AYARLAR menüsündeki WINDOWS UPDATE seçene ini kaldırmak için ise ufak bir REGISTRY numarası yapmak gerekecek. Bunun için a?a ıdaki adımları takip edin:
1. BA?LAT menüsünden ÇALI?TIR komutunu çalı?tırın. Ekrana gelecek olan diyalog kutusunda REGEDIT yazıp ENTER tu?una basın.
2. REGISTRY editörü ekrana gelecektir. Sol taraftaki listeyi kullanarak HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\Curr entVersion\Policies\Explorer anahtarına gelin.
3. EDIT menüsünden NEW * BINARY VALUE komutunu çalı?tırın.
4. Yaratılacak olan yeni de erin adını NoWindowsUpdate yapın.
5. NoWindowsUpdate de erinin üzerine çift tıklayın ve bu de er 01 yapın.
6. REGISTRY editörünü kapatıp açın.
Bundan sonra Windows'u kapatıp açın, artık AYARLAR menüsünde WINDOWS UPDATE diye bir komutun bulunmadı ını göreceksiniz. E er gün gelir de bu komutu tekrar görüntülemek isterseniz, 3. adımda yarattı ınız NoWindowsUpdate de erini silmeniz yeterli olacaktır.

_________________
rüzgar ne kadar güçlü essede;kayadan götüreceği tozdur...۞ Forumumuzu Yaşatan O Sizin Güzel yorumlarınızdır YORUMLARINIZI EKSİK ETMEYİN ۞
avatar
Admin
site yöneticisi
site yöneticisi

Erkek
Mesaj Sayısı : 846
Nerden : adana
İş/Hobiler : internet
Üye Puanı : 4
Forum Puanı : 114133
Kayıt tarihi : 23/03/08

Kullanıcı profilini gör http://internetalemi.yetkin-forum.com

Sayfa başına dön Aşağa gitmek

Geri: windows sorunları

Mesaj tarafından Admin Bir C.tesi Nis. 26 2008, 20:11

103)WINDOWS AÇILI? UYARISI

Eger bir ofiste çalı?ıyor ve bilgisayarınızın açılmadan önce "ellemeyin yakarım, bak fena yaparım" bir uyarı diyalog kutusu görüntülemesini istiyorsanız minik taze bir REGISTRY numarası ile bunu ba?arabilirsiniz. E er bilgisayarınızı açan arkada?larınızın a?a ıdaki örnek resimde görüldü ü gibi bir uyarı kutusu ile kar?ıla?malarını istiyorsanız a?a ıdaki adımları takip etmeniz yeterli olacaktır.
1. BA?LAT menüsünden ÇALI?TIR komutunu çalı?tırın.
2. Ekrana gelecek olan diyalog kutusunda REGEDIT yazıp ENTER tu?una basın.
3. Sol taraftaki listeyi kullanarak HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\Curr entVersion\Winlogon anahtarına gelin.
4. Sa taraftaki bo? bölgeye tıklayın.
5. EDIT (DÜZEN) menüsünden NEW (YENİ) * STRING VALUE (DİZE DE?ERİ) komutunu çalı?tırın.
6. Yaratılacak olan yeni dize de erinin adını LegalNoticeCaption yapın. Üzerine çift tıklayın ve bilgisayar açıldı ında ekrana gelecek olan diyalog kutusunun ba?lı ında yazılmasını istedi iniz metni girin.
7. Yine EDIT (DÜZEN) menüsünden NEW (YENİ) * STRING VALUE (DİZE DE?ERİ) komutunu çalı?tırın.
8. Yaratılacak olan yeni dize de erinin adını LegalNoticeText yapın. Üzerine çift tıklayın ve bilgisayar açıldı ında ekrana gelecek olan diyalog kutusunun içinde yazılmasını istedi iniz metni girin.
9. REGISTRY editörünü kapatın ve açın.
Artık Windows her açılı?ında ekranda içeri ini ayarlamı? oldu unuz uyarı diyalog kutunuzu görüntüleyecektir.

104)Arkada?larıma Windows'un takas dosyasını ikinci sabit diskime almamın bir zararının olup olmadı ını sordum. Her biri farklı bir cevap verdi. Bilgisayarımın performansından maksimum faydalanabilmek için bu dosyayı birinci diskte mi ikinci diskte mi tutmam gerekir?

Bilgisayarınızda ne kadar çok RAM bellek olursa olsun, Windows mutlaka takas dosyası yaratacak ve kullanacaktır (elbette e er önceden bu seçene i iptal etmediyseniz. İptal etmenizi de önermiyoruz). Windows default kurulum esnasında bu dosyanın boyutunu istedi i anda de i?tirebilece i ?ekilde ayarlar, yani dosyanın boyutu sabit de ildir.
E er sabit diskiniz ikiye bölünmü?se veya iki adet sabit diskiniz varsa, Windows'un yüklü oldu u sürücüyü fazla fragmante etmemek için takas dosyanızı ikinci diskte sabit bir boyutta tutabilirsiniz. Bunun için klavyeden ALT dü mesine basın ve basılı tutun, masaüstünüzdeki BİLGİSAYARIM simgesine çift tıklayın. Ekrana bilgisayarınızın özelliklerinin görüntülenece i bir diyalog kutusu gelecek. Ekrana gelecek olan diyalog kutusunun PERFORMANCE (PERFORMANS) bölümüne gelin. VIRTUAL MEMORY (SANAL BELLEK) dü mesine basın. Yeni bir diyalog kutusu açılacak. Burada LET ME SPECIFY... seçene ini aktif hale getirin. Burada HARD DISK bölümünde ikinci sabit diskinizi seçili duruma getirin. Takas dosyasının minimum ve maksimum boyutlarını (örnek resimde minimum 25 MB maksimum 200 MB ayarlanmı?tır) ayarlayın. OK dü mesine basın. Bilgisayarınız yeniden ba?latılacaktır. Artık takas dosyanız ikinci sabit diskinizde huzur içerisinde sabit bir boyutu geçmeden duracak ve sabit diskleriniz daha az fragmante olacaktır.

105). Benim bilgisayarımda iki adet CD sürücü var. Bir tanesi aynı zamanda CD yazıcı görevi yapıyor. Benim yapmak istedi im ayar ?öyle. Ben müzik CD'lerini sadece ama sadece bir CD-ROM sürücüden dinliyorum, di erinin zaten ses kablosu takılı bile de il. Belli bir sürücüyü default müzik CD'si çalacak ?ekilde nasıl ayarlayabilirim?

START menüsünden SETTINGS CONTROL PANEL komutunu çalı?tırın. Ekrana gelecek olan denetim masası uygulamasında MULTIMEDIA simgesinin üzerine çift tıklayın. Ekrana gelecek olan diyalog kutusunun CD MUSIC bölümüne gelin. Burada DEFAULT CD-ROM... seçene ini kullanarak müzik CD'lerini çalmak için kullanaca ınız default CD-ROM sürücüsünü belirlemeniz mümkündür.

107)BA?LAT MENÜSÜNE ÖZEL EKLEMELER

Ba?lat menüsüne yeni klasör ekleyip adını a?a ıdakilerden biri yaparsanız (dikkat edin, aynısını yazmalısınız, parantezler ve nokta dahil), yanda adı geçen klasörü otomatik olarak BA?LAT menüsüne eklemi? olursunuz.
EKLENECEK Ö?E YAZILACAK KOD
DENETİM MASASI Control Panel.{21EC2020-3AEA-1069-A2DD-08002B30309D}
ÇEVİRMELİ A? Dial Up Net.{992CFFA0-F557-101A-88EC-00DD010CCC48}
YAZICILAR Printers.{2227A280-3AEA-1069-A2DE-08002B30309D}
ÇÖP TENEKESİ Recycle Bin.{645FF040-5081-101B-9F08-00AA002F954E}
IE 4 ABONELİK Subscriptions.{F5175861-2688-11d0-9C5E-00AA00A45957}
GEÇMİ? KLASÖRÜ History.{FF393560-C2A7-11CF-BFF4-444553540000}

108) Sabit diskimi ikiye boldum (3.2 olan diski 2 ve 1.2 olarak ayırdım). Fakat bazı arkada?lar bölme i?leminin bilgisayarı yava?lataca ını ve Windows'ta çökmeye yol açaca ını söylediler. ?u ana kadar bir problem yok ama tereddütte kaldım en iyi çözüm 2. bir sabit disk mi almak?

Arkada?larınıza de il bize inanın deriz. 3.2'lik bir diski i?letim sistemi için 1 GB, veriler için de 2 GB yer ayırarak bölmek en iyi çözümdür. İleride nasıl olsa yeni bir sabit disk alacaksınız gibi görünüyor, çünkü artık 4 GB'tan a?a ı sabit disk kalmadı ve yeni programlar da tam anlamı ile bir sabit disk canavarı. ?imdilik bu konfigürasyon sizi idare edecektir. E er ileride yeni bir sabit disk almak istiyorsanız geçen sayıda yapılan sabit disk testini gözden geçirebilirsiniz.

109)TAKMA ÇIKARTMA Nedir ?

Windows 98 default kurulum esnasında bilgisayarınıza takılıp çıkartılabilen sürücüleri sürekli kontrol etmek üzere ayarlanmı?tır. E er bu tür bir sürünüz yoksa ve bilgisayarınızın açılı?ını azıcık da olsa hızlandırmak istiyorsanız bu seçene i kapatabilirsiniz. Bunun için klavyeden ALT dü mesine basın ve basılı tutun, masaüstünüzdeki BİLGİSAYARIM simgesine çift tıklayın. Ekrana bilgisayarınızın özelliklerinin görüntülenece i bir diyalog kutusu gelecek. Ekrana gelecek olan diyalog kutusunun PERFORMANCE (PERFORMANS) bölümüne gelin. FILE SYSTEM (DOSYA SİSTEMİ) dü mesine basın. Yeni bir diyalog kutusu açılacak. Burada FLOPPY DISK bölümüne gelin. SEARCH FOR NEW FLOOPIES EVERY TIME YOUR COMPUTER STARTS seçene ini kapatın. TAMAM dü mesine basın ve bilgisayarınızı kapatıp açın. Bilgisayarınızın açılı?ının birazcık hızlanaca ına ?ahit olacaksınız

110)WINDOWS 98'DE FİLE-CHECKER HATASI

Windows 98'in System File Checker özelli i, sistemin kilitlenmesine neden olabilecek bir hataya sahip. Hatanın varlı ını kabul eden Microsoft, çözümünü de yayımladı. Windows 98 kullananlar, dosyalarını System File Checker özelli iyle kontrol ederlerken dikkatli olmalı. Microsoft, bu i?letim sisteminin yeniliklerinden olan System File Checker aracındaki bir hatanın, sistemlerin çökmesine ve bir daha açılamamasına neden oldu unu açıkladı.
?irketin geçen hafta varlı ını kabul etti i hata, checker'ın kayıp ya da hasarlı bir Windows 98 sistem dosyasının yerine yanlı? bir dosya kurmasıyla ortaya çıkıyor. Yanlı? dosya kurulmasının nedeni ise, Windows 98 sistem dosyalarının sıkı?tırılmı? halde tutuldu u .CAB uzantılı "cabinet" dosyalarının yerinin checker'a yanlı? olarak bildirilmesi. Bu yanlı? bilgi nedeniyle, System File Checker düzeltilecek bir sistem dosyasının yerine yanlı? bir dosyayı kuruyor. Sonuçta, sistem kilitleniyor ve Windows 98 ba?latılamıyor. Microsoft'a göre, bu sorunu ya?ayan kullanıcılar, sistemlerini bir Windows 98 Ba?langıç Disketi'yle (Startup Disk) açıp, düzeltilecek dosyanın yerine konacak olan dosyayı, MS-DOS komut istemine geçip, CAB dosyalarını açmaya yarayan extract.exe'yi kullanarak sorunun üstesinden gelebilirler. Yalnızca Windows 98'i etkileyen bu hatayle ilgili daha geni? bilgi için Microsoft'un destek sayfasını ziyaret edebilirsiniz. Windows 98 Web adresi http://support.microsoft.com/suppor...s/q192/8/32.asp ?eklinde.

_________________
rüzgar ne kadar güçlü essede;kayadan götüreceği tozdur...۞ Forumumuzu Yaşatan O Sizin Güzel yorumlarınızdır YORUMLARINIZI EKSİK ETMEYİN ۞
avatar
Admin
site yöneticisi
site yöneticisi

Erkek
Mesaj Sayısı : 846
Nerden : adana
İş/Hobiler : internet
Üye Puanı : 4
Forum Puanı : 114133
Kayıt tarihi : 23/03/08

Kullanıcı profilini gör http://internetalemi.yetkin-forum.com

Sayfa başına dön Aşağa gitmek

Geri: windows sorunları

Mesaj tarafından Admin Bir C.tesi Nis. 26 2008, 20:12

111)Windows 98'in BA?LAT menüsüne yeni satırlar eklenince bütün düzen bozuluyor. Tekrar isim sırasına sokmak zorunda kalıyorum. Böyle bir zorunluluk olmadan bu menü ö elerini otomatik olarak isim sırasına sokmanın bir yolu var mıdır?

Vardır. Basit bir REGISTRY numarası ile bunu gerçekle?tirebilirsiniz. Bunun için BA?LAT menüsünden RUN komutunu çalı?tırın. Ekrana gelecek olan diyalog kutusu içerisinde REGEDIT yazın ve ENTER tu?una basın. REGISTRY editörü ekrana gelecektir.
Ekrana gelecek olan REGISTRY editörü uygulaması içerisinde sa taraftan HKEY_CURRENT_USER\Software\ Microsoft\Windows\CurrentVersion\ Explorer\MenuOrder\Start Menu\Menu anahtarına gelin. Buraya gelince sa tarafta ORDER diye bir de er göreceksiniz. Bu de eri silin. Örnek için a?a ıdaki resme bakabilirsiniz.
REGEDIT uygulamasından çıkın ve bilgisayarınızı kapatıp açın. BA?LAT menüsündeki ö eler isim sırasına dizilecektirler

112)Ofiste kullandı ım bilgisayarı arkada?lar karı?tırıp duruyorlar. Bazı nedenlerden dolayı birkaç ki?i bir bilgisayarı kullanmak durumunda kalıyoruz. Ancak bu yüzden ortada güvenlik diye bir ?ey olmuyor. Herkes birbirinin özel dosyalarına girebiliyor. Bunu engellemek istiyorum. Acaba Windows ortamında dosyalarımı ?ifre ile güvenlik altına alabilece im bir yazılım var mıdır? Sadece ?ifreyi bilenler dosyanın içeri ini görebilsinler istiyorum.

bunun için birkaç tane yazılım var ancak gerek Freeware olması gerekse de kullanımının oldukça kolay olması nedeni ile size SACRYPT programını öneriyorum. Programın i?levi çok basit, bir klasör içerisindeki seçti iniz dosyaları tek tıklama ile ?ifrelemenize imkan veriyor. Bu dosyalar ?ifrelendikten sonra orijinallerini silebiliyorsunuz. Bundan sonra bu dosyaları sadece ?ifreyi bilen kullanıcılar açabiliyorlar. Herhangi bir ?ifrelenmi? dosyanın üzerine gelip sa fare dü mesine bastı ınızda açılan menüden ?ifreyi girip dosyanın orijinaline eri?ebiliyorsunuz. Böylece özel dosyalarınızı meraklı gözlerden ırak tutabiliyorsunuz.
Programı http://www.pcmagazine.com.tr adresinden eri?ebilece iniz ailenizin Web sitesi PC Magazine Online'ın "dergide adı geçen dosyalar" bölümünden edinebilirsiniz. Sadece ve sadece 320 KB boyutunda olan bu programın dosya adı SACYRPT.EXE ?eklinde. Dosyayı bilgisayarınıza indirin ve üzerine çift tıklayın. Kurulum programının adımlarını izleyin ve bilgisayara programı kurun. ?ifrelemek istedi iniz dosya veya dosyaları seçili duruma getirin, sa fare dü mesine basın. Ekrana gelecek olan menüden SACYRPT * ENCYRPT With SACYRPT komutunu çalı?tırın. Açılacak olan diyalog kutusunda dosyaları ?ifrelemek için bir ?ifre girin (en az dört karakter uzunlu unda olmalıdır). E er birden fazla dosyayı ?ifreleyecekseniz aynı ?ifrenin tüm dosyalara uygulanması için diyalog kutusu içerisindeki USE THIS SETTINGS... seçene ini aktif hale getirin. OK dü mesine basın. Örnek için a?a ıdaki resme bakabilirsiniz.
OK dü mesine bastı ınızda program dosyaları tek tek ?ifreleyecek ve uzantılarını de i?tirecektir. Bundan böyle bu dosyaları ?ifresini bilmeyen kimse açamaz. ?ifreyi girip dosyayı açmak için ?ifrelenmi? olan dosyanın üzerine gelin ve sa fare dü mesine basın. Ekrana gelecek olan menüden SACYRPT * DECYRPT With SACYRPT komutunu çalı?tırın. Açılacak olan diyalog kutusunda ?ifrenizi girin. Dosyalar ?ifresi çözülerek eski hallerine getirileceklerdir. Artık bu dosyalarla istedi iniz yapabilirsiniz

113)İMLEÇ YANIP SÖNMESİN!

Herhangi bir uygulamada, örne in Word, Wordpad gibi bir kelime i?lem uygulamasında yazı yazarken yanıp sönen imleç sizi rahatsız ediyorsa ve yanıp sönmesi yerine sabit dik bir imleç ?eklinde durup durmasını istiyorsanız bunu minik bir REGISTRY ayarı ile halledebilirsiniz. Bunun için a?a ıdaki adımları takip etmeniz yeterli olacaktır:
1. BA?LAT menüsünden ÇALI?TIR komutunu çalı?tırın.
2. Ekrana gelecek olan diyalog kutusu içerisinde REGEDIT yazıp ENTER tu?una basın.
3. Açılacak olan pencerede HKEY_CURRENT_USER\Control Panel\Desktop bölümüne gidin.
4. Sa tarafta bo? bir alana tıklayın, buradaki listede CursorBlinkRate de erini bulun, üzerine çift tıklayın.
5. De erini -1 yapın.
6. REGISTRY editörünü kapatın ve bilgisayarı kapatıp açın.
Artık uygulamalarda yazı yazabilece iniz bölümlerde imlecin yanıp sönmeyece ini, dimdik duraca ını göreceksiniz.

114)Windows klasörümde bir sürü dosya bulunuyor, bu dosyaların da garip garip uzantıları var. Bunları NOTEPAD ile açmak ve içlerini görmek istiyorum. Üzerine sa fare ile tıkladı ımda menüde NOTEPAD ile aç seçene inin görünmesini istiyorum

Her zaman oldu u gibi, ufak bir REGISTRY numarası ile bunu halledebilmeniz mümkün. Bütün yapaca ınız a?a ıdaki adımları takip etmek olacaktır.
1. BA?LAT menüsünden ÇALI?TIR komutunu çalı?tırın.
2. Ekrana gelecek olan diyalog kutusu içerisinde REGEDIT yazıp ENTER tu?una basın.
3. Açılacak olan pencerede HKEY_CLASSES_ROOT bölümüne gidin, sa tarafındaki + i?aretine tıklayın.
4. * klasörünü bulun, üzerine tıklayın.
5. NEW (YENİ) menüsünden KEY (ANAHTAR) komutunu çalı?tırın. Yeni anahtarın adını SHELL yapın.
6. SHELL klasörünün üzerine tıklayın.
7. NEW (YENİ) menüsünden KEY (ANAHTAR) komutunu çalı?tırın. Yeni anahtarın adını OPEN yapın.
8. Sa tarafta DEFAULT de erinin üzerine çift tıklayın, de erini NOTEPAD İLE AÇ yapın.
9. OPEN klasörünün üzerine tıklayın.
10. NEW (YENİ) menüsünden KEY (ANAHTAR) komutunu çalı?tırın. Yeni anahtarın adını COMMAND yapın.
11. Sa tarafta DEFAULT de erinin üzerine çift tıklayın, de erini C:\WINDOWS\NOTEPAD.EXE %1 yapın.
12. REGEDIT uygulamasını kapatın, Windows'u kapatıp açın.
E er bütün bu adımları harfiyen uyguladıysanız, REGEDIT uygulamasındaki adı geçen klasör dizilimi yandaki örnek resimde görüldü ü gibi olacaktır. Herhangi bir dosyanın üzerine sa fare dü mesi ile tıkladı ınızda da açılacak olan menüde NOTEPAD İLE AÇ seçene ini göreceksiniz. Bu komutunu çalı?tırdı ınızda adı geçen dosya NOTEPAD ile açılacaktır.
Resim girecek: ews6.gif
Resim altı: Herhangi bir dosyanın sa fare menüsüne dosyayı NOTEPAD ile açacak bir komut ekleyebilirsiniz

_________________
rüzgar ne kadar güçlü essede;kayadan götüreceği tozdur...۞ Forumumuzu Yaşatan O Sizin Güzel yorumlarınızdır YORUMLARINIZI EKSİK ETMEYİN ۞
avatar
Admin
site yöneticisi
site yöneticisi

Erkek
Mesaj Sayısı : 846
Nerden : adana
İş/Hobiler : internet
Üye Puanı : 4
Forum Puanı : 114133
Kayıt tarihi : 23/03/08

Kullanıcı profilini gör http://internetalemi.yetkin-forum.com

Sayfa başına dön Aşağa gitmek

Geri: windows sorunları

Mesaj tarafından Admin Bir C.tesi Nis. 26 2008, 20:12

117)Windows kurduktan sonra bilgisayarımın C: sabit diskinin ROOT klasöründe bir ton dosya olu?uyor. bunlar herhalde gereklidir deyip silmiyoruz do al olarak. Ancak bu dosyaların ne i?e yaradıklarını bir anlatsanız ve bizleri aydınlatsanız çok mutlu olacagız
l AUTOEXEC.BAT - Eski DOS zamanında da oldu u gibi bilgisayar açılırken otomatik olarak yüklenecek olan dosyaların ve ayar komutlarının bulundu u yı ın dosyası. İ?letim sisteminin 32-bit'lik kısmı yüklenmeden önce yapılacak olan i?lemler burada kayıtlıdırlar.

AUTOEXEC.DOS - Yukarıdaki dosyanın bir önceki yede i. Bu yedek, Windows veya 98 yüklenmeden önceki i?letim sisteminin ayarlarını içerir. Açılı?ta DOS'a boot edilirken bu dosyadaki ayarlar kullanılırlar.
l BOOTLOG.PRV - Bir önceki Windows açılı?ında kaydı tutulan i?lemleri içeren metin dosyası. Bir önceki Windows açılı?ı sırasında yapılan bütün i?lemler burada kayıt altına alınırlar. Kayıtlı bir boot i?lemi istedi inizde veya Windows 98 otomatik olarak böyle bir i?lem ba?lattı ında bir önceki BOOTLOG.TXT dosyasının adı BOOTLOG.PRV olarak de i?tirilir ve yeni bir BOOTLOG.TXT dosyası yaratılır. Windows'un çalı?ması ile pek ilgili de ildir ve silebilirsiniz.
l BOOTLOG.TXT - Windows'un o anki açılı?ında yapılan i?lemlerin kaydı. İstek üzerine yaratılabilir, veya Windows bir önceki boot i?leminin ba?arısız oldu unu saptarsa otomatik olarak yaratır. Silebilirsiniz.
l COMMAND.COM - Windows komut satırı i?leyicisi. DOS komut satırından i?letilebilen komutları içerir. Sakın silmeyin.
l COMMAND.DOS - Bir önceki i?letim sisteminin COMMAND.COM dosyasını yede i. Açılı?ta DOS'a boot etmek isterseniz kullanılır.
l CONFIG.DOS - Bir önceki MS-DOS i?letim sisteminin CONFIG.SYS dosyası. Açılı?ta DOS'a boot etmek isterseniz kullanılır.
l CONFIG.SYS - Windows'un aktif CONFIG.SYS dosyası. Windows açılı?ı sırasında real-mode 16 bit sürücülerini ve ayarlarını belirtmek için kullanılır.
l CVT.LOG - Drive Converter

118) OTOMATİK ARAÇ ÇUBUKLARI
Windows masa üstlerinde bir çok simgeniz kol geziyor ve ekranda düzensiz bir görünüm arz ediyorlarsa, bu görüntüyü biraz daha derli toplu hale getirmek için Windows 98 ile birlikte gelen klasörlerden otomatik araç çubu u yaratma seçene ini kullanarak bilgisayarınızın masa üstüne biraz bahar temizli i yapabilirsiniz. Bunun için bütün yapaca ınız masaüstünde herhangi bir klasör yaratmak ve bu klasörün içerisine sık kullanmakta oldu unuz kısayolları ve dosyaları tıkı?tırmak. Daha sonra bu klasörü fare ile sürükleyip ekranın sa veya üst sınırlarından bir yere getirip bırakınca (sol ve alta da bırakabilirsiniz ama burada kullanı?lı durmuyorlar) bu klasörün içeri inin otomatik olarak bir araç çubu una dönderilmi? olaca ını göreceksiniz.
Bu araç çubu unun üzerine sa fare dü mesi ile tıklayıp ekrana getirebilece iniz menüden araç çubu unun bazı özelliklerini (örne in otomatik gizleme, küçük simgeler gösterme, hep üstte kalma gibi) kendi kafanıza göre ayarlayabilirsiniz

119)DOSYALAR OTOMATİK SİLİNSİN

Eger kendinize güveniyor ve herhangi bir dosya veya klasörü silmek istedi inizde Windows 98'in herhangi bir onaylama diyalog kutusu ekrana getirmeden dosyaları langırt diye silmesini istiyorsanız bütün yapaca ınız Windows 98 masaüstündeki çöp tenekesi simgesine sa fare dü mesi ile tıklamak ve ekrana gelecek olan menüden ÖZELLİKLER komutunu çalı?tırmak. Ekrana gelecek olan diyalog kutusunda DISPLAY DELETE CONFIRMATION DIALOG BOX (silme onay ileti?im kutusunu göster) seçene ini pasif hale getirin ve TAMAM dü mesine basarak diyalog kutusunu kapatın. Bundan böyle bir dosya veya dosyalar veya klasör veya klasörleri seçili duruma getirip klavyeden DEL tu?una bastı ınızda size sorgu sual sorulmadan dosya veya klasörlerin otomatik olarak geri dönü?üm kutusuna postalandı ına ?ahit olacaksınız.

120)?u anda Windows kullanıyorum. Ancak bazı eski Windows 3.1 programlarım var ve bunları da yeni sistemimde kullanmam gerekiyor. Ancak bu programların ço u eski zamanda kaldı ı için bazılarının kurulum programları bulunmuyor, bu yüzden sadece eski yedeklerden geriye kopyalayınca çalı?abiliyor. Kurulum programı olanların da bazıları programı çalı?tıracak bir kısayolu Ba?lat menüsüne eklemiyor. Bu programları di er Windows programları gibi Ba?lat menüsüne eklemek için ne yapmalıyım?

İyi bir noktaya parmak bastınız. Ço u yeni programın kurulum rutinleri kurulum i?lemini yaptıktan sonra Ba?lat menüsünden bir grup açıyor ve programı çalı?tıracak bir kısayolu bu gruba ekliyor. Ancak eski programlarda bu tür bir ?ey söz konusu de il. Bu yüzden herhangi bir programı sabit diskinize kopyaladıktan sonra programı Ba?lat menüsünden çalı?tıracak bir kısayol olu?turmak için a?a ıdaki adımları takip edin:
1. BA?LAT menüsüne sa fare dü mesi ile tıklayın ve ARA?TIR komutunu çalı?tırın. Ekrana gelecek olan Windows gezgini penceresinin içinde START MENU klasörünü göreceksiniz. Ba?lat menüsü de sabit diskinizde aynen bir klasör gibi durur, sadece içeri i BA?LAT menüsünde görüntülenir.
2. Windows Gezgininin içerisinde sa tarafta PROGRAMLAR üzerine çift tıklayın.
3. Sa daki bo? alana sa fare dü mesi ile tıklayın ve YENİ * KLASÖR komutunu çalı?tırın.
4. Olu?turulacak olan yeni klasör aynı zamanda yeni programınızın içinde yer alaca ı menü grubunun adını da gösterecektir. Bu yüzden program grubunun adını uygun seçin.
5. Klasörü adlandırdıktan sonra üzerine çift tıklayın ve içine girin.
6. Sa daki bo? alanda sa fare dü mesine basın ve YENİ * KISAYOL komutunu çalı?tırın.
7. Ekrana gelecek olan diyalog kutusu içerisinde ARA?TIR dü mesine basın. Açılacak olan diyalog kutusunu kullanarak programın EXE dosyasını bulun ve üzerine çift tıklayın.
8. Programı seçtikten sonra İLERİ dü mesine basın. Bundan sonraki adımda programın BA?LAT menüsünde çalı?tırılacak olan menü ö esinin adını belirleyin. Uzun bir isim kullanabilirsiniz.
9. SON dü mesine basın ve Windows gezginini kapatın.
Bundan sonra BA?LAT menüsünü açın ve Programlar kısmına gelin. Burada yeni menü ö enizin ve kısayolunuzun kuzu kuzu sizi beklemekte oldu unu göreceksiniz. aynı yöntemi uygulayarak di ereski Windows programlarınızı da Ba?lat menüsüne dahil edebilirsiniz

_________________
rüzgar ne kadar güçlü essede;kayadan götüreceği tozdur...۞ Forumumuzu Yaşatan O Sizin Güzel yorumlarınızdır YORUMLARINIZI EKSİK ETMEYİN ۞
avatar
Admin
site yöneticisi
site yöneticisi

Erkek
Mesaj Sayısı : 846
Nerden : adana
İş/Hobiler : internet
Üye Puanı : 4
Forum Puanı : 114133
Kayıt tarihi : 23/03/08

Kullanıcı profilini gör http://internetalemi.yetkin-forum.com

Sayfa başına dön Aşağa gitmek

Geri: windows sorunları

Mesaj tarafından Admin Bir C.tesi Nis. 26 2008, 20:12

121)Geçenlerde Denetim Masamda bir problem oldu unu ke?fettim. Ne zaman Denetim Masasını açmak istesem ekranda herhangi bir simge görünmüyor. Onun yerine Denetim Masası penceresi içerisinde bir el feneri dönüp duruyor. Daha sonra da ekranda bir hata mesajı görüntüleniyor. Pencereyi kapatınca da masaüstündeki bütün simgelerin silindi ini görüyorum. Bilgisayarı boot edince düzeliyor ama Denetim masası yine aynı problemi çıkartıyor. Denetim Masamı geri almak için Windows'u bir daha yüklemekten ba?ka bir çare var mıdır?

Bu konuda baya ı fazla soru gelmeye ba?ladı. Problem büyük ihtimalle Denetim Masası ö elerinden birinin bozulmasından dolayı kaynaklanıyor. Denetim masası ne zaman açılsa, Windows\System klasörünü tarar ve soyadı CPL olan dosyalara bakar. Bu dosyalardan yararlanarak da penceresinin içerisindeki Denetim Masası simgelerini olu?turur. E er bozuk bir CPL dosyası varsa bu tür takılmalar yapabilir. Hangi dosyanın bozuk oldu unu ö renmek için bir dizi deneme-yanılma yapmanız gerekecek.
Bir DOS penceresi açın ve Windows\System klasörüne gelin. Burada komut satırında
REN *.CPL *.CPX
Komutunu çalı?tırın. Daha sonra tekrar Denetim Masasını açın. E er Denetim masasını ?imdi açarsanız ekranda herhangi bir simgenin bulunmadı ını göreceksiniz ama en azında takılma olmayacaktır. ?imdi sıra ile bütün CPX soyadlı dosyaları teker teker CPL soyadına dönü?tür. Ve her isimlendirmeden sonra Denetim Masasını F5 ile tazeleyin. Simgeler bir bir belirmeye ba?layacaktır. E er bir adımda yine ayın takılma gerçekle?irse en son adını de i?tirdi iniz CPL dosyası bozuk demektir. O dosyayı silin. Bu tür bozukluklar genelde kötü planlanmı? UNINSTALL programları yüzünde yanlı?lıkla silinen DLL dosyaları yüzünden olur. Denetim masasının geri kalan elemanlarını isim de i?tirerek geri kurtarın. Artık Denetim Masası problemsiz simgelerle açılacaktır.

122)SCANDISK OTOMATİK OLARAK ÇALI?MASIN

Windows osr2 ve sonrasında bir özellik var. Eger sistem herhangi bir ?ekilde SHUTDOWN komutu kullanılmadan kapatılırsa, bir sonraki sefere bilgisayar açıldı ında sistem açılmadan önce SCANDISK otomatik olarak çalı?tırılıyor, diskte kırık çıkık olmadı ını ara?tırıyor.
Bazı kullanıcılar bunu sıkıcı buluyorlar ve sürekli olarak bu özelli i iptal etmenin bir yolu olup olmadı ını soruyorlar. Bunu birkaç kere açıklamı?tık ama bir daha kısaca de inelim. Bu özelli i kapatmak için a?a ıdaki adımları takip edin:
1. Bir DOS oturumu açın. Sabit diskin C:\> klasörüne gelin.
2. Bu adımda MSDOS.SYS dosyasını düzenlemek için üzerindeki korumayı kaldırmanız gerekli. Bunun için komut satırında
attrib -h -r -s msdos.sys komutunu çalı?tırın.
3.Sonra dosyayı düzenlemek için EDIT MSDOS.SYS Komutunu çalı?tırarak MSDOS.SYS dosyasının içeri ini ekrana getirin.
4. Burada dosyanın altına do ru [Options] bölümüne gelin ve buraya AutoScan=0 Satırını ekleyin.
5. Dosyayı kaydedin ve EDIT uygulamasından çıkın. Tekrar komut satırında attrib +h +r +s msdos.sys yazıp dosyanın özniteliklerini eskisi gibi ayarlayın.
Bundan sonra bilgisayarı boot edin ve normal çalı?manıza devam edin. Herhangi bir problem olup da Windows'u düzgün kapatamazsanız artık boot etti inizde SCANDISK otomatik olarak çalı?mayacaktır. Ancak isterseniz bu seçene i ileride kapatabilirsiniz. Yine aynı adımları takip edeceksiniz fakat 4. adımda
AutoScan=1
Satırını kullanacaksınız.

123)Ben arada bir bilgisayarımı formatlayıp yeniden kuruyorum. Ancak ayarlarımı geri alırken zorlanıyorum. Sizin verdi iniz püf noktalarından birini kullanarak APPLICATION DATA klasörümü yedekleyip Windows 98'i tekrar kurdu umda e-mail'lerime ve adres defterime tekrar kavu?abiliyorum. Ancak beni sık sık e-mail ile rahatsız eden servislere kar?ı koymu? oldu um filtreler bu yöntemle yedeklenmiyor sanırım çünkü her seferinde ba?tan kurmak zorunda kalıyorum.

Aslında bu konuya daha önce de inmi?tik ama bir kere daha bir hatırlatma yapmaktan zarar gelmez diye dü?ünüyorum. Böylece kaçırmı? olan okurlarımız da ö renmi? olurlar. Gelen kutusu yardımcısını kullanarak e-mail sisteminize koymu? oldu unuz filtreleri yedeklemek için ufak bir REGISTRY numarası yeterli. A?a ıdaki adımları takip edin:
1. Ba?lat menüsünden Çalı?tır komutunu çalı?tırın. Ekrana gelecek olan diyalog kutusunda REGEDIT yazıp ENTER tu?una basın.
2. HKEY_CURRENT_USER \ Software \ Microsoft \ Outlook Express \ Mail \ Inbox Rules bölümüne gidin.
3. Sol tarafta INBOX RULES seçili (mavi) durumdayken REGISTRY menüsünden EXPORT REGISTRY FILE komutunu çalı?tırın.
4. Dosyayı bir diskete veya ikinci sabit diskinize kaydedin. Örnek için a?a ıdaki resme bakabilirsiniz.
5. REGISTRY editörünü kapatın
Bundan böyle Windows 98'i tekrar kurdu unuzda normal adımları takip ederek Outlook Express'i yükleyin, e-mail mesajlarınızı ve adres defterinizi geri alın. Daha sonra ikinci sabit diskinize REGISTRY dosyasını kaydetti iniz klasöre gelin ve üzerine çift tıklayın. Ekranda bu kaydın Windows 98'in REGISTRY kaydına ba?arı ile eklendi ini söyleyen bir diyalog kutusu ile kar?ıla?acaksınız. Artık filtrelerinizi geri almı? durumdasınız.

124)BU DOSYA NEDİR?

Default ayarında kuruldu unda Windows 98 ekranda klasör görüntüsü içindeyken dosyaları soyadlarını görüntülemez. Oysa biz biliyoruz ki bir dosyayı di erinden ayırt etmek için kullanılan en iyi yöntem dosyanın soyadıdır. Böylece bir GIF görüntüsü ile bir JPG görüntüsü arasındaki farkı, bir metin dosyası ile bir program arasındaki farkı fark edebiliriz.
Bu yüzden en iyisi Windows 98'i kurar kurmaz dosya soyadlarını görünür yapmaktır. Bunun için önce Bilgisayarım simgesine çift tıklayın. açılan pencerede GÖRÜNÜM menüsünden KLASÖR SEÇENEKLERİ komutunu çalı?tırın. Ekrana gelecek olan diyalog kutusunun GÖRÜNÜM bölümüne gelin. Burada a?a ıdaki listede a?a ı do ru kayın ve "bilinen dosya türlerinin dosya uzantılarını gizle" seçene ini kapatın. TAMAM dü mesine basarak diyalog kutusunu kapatın. Bundan böyle bir klasöre girdi inizde aynı isimdeki seksen dosyadan hangisinin GIF, hangisinin TXT hangisinin DOC oldu unu kolayca anlayabileceksiniz.

_________________
rüzgar ne kadar güçlü essede;kayadan götüreceği tozdur...۞ Forumumuzu Yaşatan O Sizin Güzel yorumlarınızdır YORUMLARINIZI EKSİK ETMEYİN ۞
avatar
Admin
site yöneticisi
site yöneticisi

Erkek
Mesaj Sayısı : 846
Nerden : adana
İş/Hobiler : internet
Üye Puanı : 4
Forum Puanı : 114133
Kayıt tarihi : 23/03/08

Kullanıcı profilini gör http://internetalemi.yetkin-forum.com

Sayfa başına dön Aşağa gitmek

Geri: windows sorunları

Mesaj tarafından Admin Bir C.tesi Nis. 26 2008, 20:13

125)Bir dosyayı bazen bir programla bazen bir ba?ka programla açmak isteyebilirsiniz. Biliyorsunuz, normalde bir dosyanın bir programı olur, ve bu dosyaya çift tıklandı ında o program açılır ve dosyayı i?letir. Ancak ?öyle bir durumla kar?ı kar?ıya kalabilirsiniz. HTML dosyalarını düzenleyen bir kimsesiniz diyelim. Bir HTML dosyasının üzerine çift tıkladı ında Internet Explorer açılıyor, buraya kadar bir problem yok. Ama varsayalım k, bazı durumlarda bu dosyayı ailenizin metin editörü NOTEPAD ile açmak ve içeri ini düzenlemek istiyorsunuz. Bu durumda bir HTML dosyasına sa fare dü mesi ile tıklasanız da açılacak olan menüden NOTEPAD komutunu çalı?tırsanız da dosya otomatik olarak Notepad ile açılsa fena mı olur?

A?agıdaki örne i HTML dosyaları ve NOTEPAD için yaptım. Siz bunu GIF dosyalarınız, TXT dosyalarınız yani ayarlamak istedi iniz bütün dosya çe?itleri için ufak tefek de i?iklikler ile uygulayabilirsiniz. Soyadı HTM olan dosyaların üzerine gidip sa fare dü mesine bastı ınızda NOTEPAD uygulaması ile bu dosyayı açacak olan bir menü komutu eklemek için a?a ıdaki adımları takip edin:
1. Herhangi bir klasör penceresini açın.
2. GÖRÜNÜM menüsünden KLASÖR SEÇENEKLERİ komutunu çalı?tırın.
3. Ekrana gelecek olan diyalog kutusunun DOSYA TÜRLERİ bölümüne gelin.
4. Listeden a?a ı do ru kayarak MICROSOFT HTML DOCUMENT seçene ini bulun ve seçili duruma getirin.
5. EDIT dü mesine basın.
6. Ekrana gelecek olan diyalog kutusunda YENİ dü mesine basın.
7. EYLEM bölümüne NOTEPAD, uygulama bölümüne de NOTEPAD.EXE yazın ve ENTER tu?una basın.
8. İki kere KAPAT dü mesine basarak diyalog kutularını kapatın.
Bundan sonra herhangi bir klasör penceresinde soyadı HTM olan herhangi bir dosya gidip sa fare dü mesine bastı ınızda ekrana gelecek olan menüde NOTEPAD komutunu göreceksiniz. Bu komutu çalı?tırdı ınızda ekrana NOTEPAD uygulaması gelecek ve dosyanın içeri ini düzenlemek üzere ekranda gösterecek. Oysa dosyaya çift tıklarsanız ekrana Internet Explorer uygulaması gelecek ve dosyayı ekranda görüntüleyecek
126)EKRAN AYARLARINA HIZLI ERİ?İM

Ekran modunu, çözünürlü ünü ve renk derinli ini sık sık de i?tiren bir kullanıcı iseniz, araç çubu una ekran çözünürlü ü ve renk derinli ini tek tıklama ile de i?tirebilece iniz bir menünün açılması sa layan bir simgecik ekleyebilirsiniz. Bunun için ekranda masaüstünde bo? bir yere gelin. Sa fare dü mesine basın. Ekrana gelecek olan diyalog kutusunun SETTINGS bölümüne gelin. Burada ADVANCED dü mesine basın. Ekrana gelecek olan diyalog kutusunun GENERAL bölümünde SHOW SETTINGS ICON ON TASKBAR seçene ini aktif hale getirin. Yapılacak olan de i?ikliklerin anında uygulanması için de APPLY THE NEW COLOR SETTINGS WITHOUT RESTARTING seçene ini aktif hale getirin ve OK dü mesine basın. Artık araç çubu unuzun sa alt tarafında minik bir monitör simgesi göreceksiniz. Bu simgeye tıkladı ınızda bir menü açılacak. Bu menüyü kullanarak ekran kartınızın destekledi i renk derinli i ve çözünürlüklere anında atlayabilirsiniz.

127)LOGOFF DA NE İ?E YARARMI?

Eger bilgisayarınızı sadece siz kullanıyorsanız BA?LAT menüsündeki "xxx oturumunu kapat" seçene ini silerek BA?LAT menüsünde gereksiz yer kaplamasını engelleyebilirsiniz. Bunun için minik bir REGISTRY ayarı gerekiyor. A?a ıdaki adımları takip edin:
1. BA?LAT menüsünden ÇALI?TIR komutunu çalı?tırın. Ekrana gelecek olan diyalog kutusunda REGEDIT yazıp ENTER tu?una basın.
2. HKEY_CURRENT_USER \ Software \ Microsoft \ Windows \ CurrentVersion \ Policies \ Explorer bölümüne gidin.
3. Sa taraftaki alanda bo? bir yere sa fare dü mesi ile tıklayın. NEW * DWORD Value komutunu çalı?tırın.
4. Adını NoLogOff yapın.
5. Üzerine çift tıklayın ve de erini 1 yapın. Örnek için a?a ıdaki resme bakabilirsiniz.
6. REGEDIT programını kapatın ve Windows'u kapatıp açın.
Artık Ba?lat menünüzde "xxx oturumunu kapat" seçene i görülmeyecektir. Bu seçene i tekrar görünür hale getirmek için NoLogOff de erini 0 yapmanız yeterlidir.

_________________
rüzgar ne kadar güçlü essede;kayadan götüreceği tozdur...۞ Forumumuzu Yaşatan O Sizin Güzel yorumlarınızdır YORUMLARINIZI EKSİK ETMEYİN ۞
avatar
Admin
site yöneticisi
site yöneticisi

Erkek
Mesaj Sayısı : 846
Nerden : adana
İş/Hobiler : internet
Üye Puanı : 4
Forum Puanı : 114133
Kayıt tarihi : 23/03/08

Kullanıcı profilini gör http://internetalemi.yetkin-forum.com

Sayfa başına dön Aşağa gitmek

Geri: windows sorunları

Mesaj tarafından Admin Bir C.tesi Nis. 26 2008, 20:13

128) GEÇMİ? BA?LAT MENÜSÜNE

Internet Explorer'ın oldukça faideli bir özelli i olan ziyaret edilen siteleri GEÇMİ? (HISTORY) ?eklinde gösterme özelli ini BA?LAT menüsüne bir Menü olarak ekleyebilirsiniz. Böylece daha önce ziyaret etmi? oldu unuz Web sitelerinin çetelesine hızlı yoldan eri?mi? olursunuz. Bunun için a?a ıdaki adımları takip edin.
1. BA?LAT dü mesine gelin ve üzerinde sa fare dü mesine tıklayın.
2. Açılacak olan menüden AÇ komutunu çalı?tırın.
3. Ekrana gelecek olan pencerede DOSYA menüsünden YENİ * KLASÖR komutunu çalı?tırın.
4. Yeni klasörün adını aynen a?a ıdaki gibi yapın
WEB TARİHÇESİ.{FF393560-C2A7-11CF-BFF4-444553540000}
5. ENTER tu?una basın ve bu klasör penceresini kapatın. Artık Ba?lat menünüzde açtı ınızda a?a ıdaki örnek ekran görüntüsünde oldu u gibi Web Tarihçesi adı altında bir klasör göreceksiniz. Bu klasörün içinde bütün sörf geçmi?iniz yatacaktır. Eskiden gitmi? oldu unuz sitelere buradan hızlıca eri?ebilirsiniz.

Not: Yukarıdaki satırı aynen girmeye dikkat edin, sonunda da bo?luk yoktur, unutmayın. Aksi takdirde klasör görevini görmeyecektir.

129)Geçenlerde sistemime yeni bir modem ekledim ve faks çekmek için beraberinde gelen Bitware yazılımını kurdum. Ancak nedendir bilinmez, artık Windowsi her açtı ımda Bitwarein faks alma programı otomatik olarak yükleniyor. Windowsin Startup menüsüne gittim baktım, hiçbir ?ey yok. Ama program inatla yükleniyor ve Windowsin açılmasını yava?latıyor. Bu programı iptal etmek için ne yapmam gerekir.?

Windowsin açılı?ında otomatik olarak yüklenen programlar sadece Startup grubunda bulunmazlar. Bazı eski programlar (ki Bitware de bunlardan biridir) WIN.INI dosyasının LOAD= satırını da kullanıyor olabilirler. Windows açılırken otomatik olarak yüklenen programların en sa lıklı listesini Windows ile gelen MSCONFIG programını kullanarak alabilirsiniz. Programı çalı?tırmak için Ba?lat menüsünden Çalı?tır komutunu çalı?tırın. MSCONFIG yazıp Enter tu?una basın. Ekrana gelecek olan pencerenin Startup bölümüne gelin. Burada sisteminiz açılırken otomatik olarak yüklenen bütün programları göreceksiniz. Yanlarındaki Check i?aretini kaldırarak programların otomatik olarak yüklenmesini engelleyebilirsiniz. Tekrar otomatik olarak yüklenmelerini sa lamak için aynı yerden aktif hale getirmeniz yeterli olacaktır. Ayrıca bu diyalog kutusundaki di er bölmelerdeki seçeneklerden de yararlanabilirsiniz. Örnek için yukarıdaki resme bakabilirsiniz.

_________________
rüzgar ne kadar güçlü essede;kayadan götüreceği tozdur...۞ Forumumuzu Yaşatan O Sizin Güzel yorumlarınızdır YORUMLARINIZI EKSİK ETMEYİN ۞
avatar
Admin
site yöneticisi
site yöneticisi

Erkek
Mesaj Sayısı : 846
Nerden : adana
İş/Hobiler : internet
Üye Puanı : 4
Forum Puanı : 114133
Kayıt tarihi : 23/03/08

Kullanıcı profilini gör http://internetalemi.yetkin-forum.com

Sayfa başına dön Aşağa gitmek

Geri: windows sorunları

Mesaj tarafından Admin Bir C.tesi Nis. 26 2008, 20:13

130)WINDOWS 98İN DİSKET SÜRÜCÜ PROBLEMİ

Bazı Windows 98 kullanıcıları 98e terfi ettikten sonra daha önceden kuzu kuzu çalı?an disket sürücüleri ile problem ya?adıklarını söylüyorlar. Bu püf noktamız bazı sorunların giderilmesi için kullanılabilir.
Alt tu?una basın ve Basılı tutun, My Computer üzerine çift tıklayın. Ekrana gelecek olan diyalog kutusunun Performance bölümüne gelin, File System dü mesine basın. Floppy Disk üzerine tıklayın ve e er Search for New Floppy Drives Each Time Your Computer Starts seçene i aktifse pasif hale getirin. Daha sonra Removable Disk bölümüne gelin ve write-back caching seçene inin pasif olup olmadı ını kontrol edin, e er aktifse pasif hale getirin. Tamam dü mesine basın ve Windowsu yeniden ba?latın. Bu püf noktasını uygulamak sadece disketlerle de il Zip sürücüler ve teyp yedekleme üniteleri, CD-ROM sürücüler ile problem ya?ayan kullanıcıların da i?ine yarayabilir, bir denemekte fayda var

131)Windows'un açılı? müzi i olarak wave dosyalarını seçebilece inizi kesinlikle biliyorsunuzdur. Ama wave dossyası yerine midi dosyalarını da çalabilece inizi biliyor muydunuz?

1. BA?LAT AYARLAR DENETİM MASASI yolunu izleyin.
2. Denetim Masasında SES simgesine tııklayın.
3. "Windows'u Ba?lat" olayı için seçili bir ses dosyası varsa, (Yok) seçene ini seçin.
4. Windows'un ba?langıcında çalmasını istedi inz midi dosyası için \Windows\Start Menu\Programs\StartUp klasöründe bir kısayol olu?turun.
5. Yeni olu?turdu unuz kısayola sa tu?la tıklayıp ÖZELLİKLER'i seçin.
6. KISAYOL basama ındaki HEDEF metin kutusuna a?a ıdaki komutu yazın:
c:\windows\mplayer.exe /play /close \dosyaadı.mid
7. ÇALI?TIR bölümündeki açılır menüden SİMGE DURUMUNA KÜÇÜLTÜLMÜ?' ü seçin.

132)DAHA önce çe?itli dergiler Denetim Masasının elemanlarını ba?lat menüsüne eklemek için bir püf noktası vermi?lerdi. Ama ben nasıl yapılaca ını unuttum. Bunu bir daha anlatır mısınız?

Hem sizin sorunuzu yanıtlamak hem de aynı dertten muzdarip di er okurlarımızın hafızalarını tazelemek için bu püf noktasını bir kere daha yayınlıyoruz. Denetim Masasını ba?lat menüsüne eklemek için a?a ıdaki adımları takip edin:
1. Ba?lat dü mesinin üzerine gelin, sa fare dü mesine tıklayın, Aç komutunu çalı?tırın.
2. Dosya menüsünden Yeni * Klasör komutunu çalı?tırın.
3. Yeni klasöre Control Panel.{21EC2020-3AEA-1069-A2DD-08002B30309D} ismini verin (noktayı yazmayı unutmayın).
Artık Denetim Masası simgelerini ba?lat menüsünde görebileceksiniz. Aynı püf noktası Yazıcılar klasörü için de geçerlidir. Bunun için de yine yeni bir klasör yaratıp adını
Printers.{2227A280-3AEA-1069-A2DE-08002B30309D}
Olarak de i?tirmeniz yeterlidir. Tekrar ediyoruz, nokta önemli. Noktayı atlamamaya özen göstermelisiniz.

133)Windowsu kapatmak için genellikle Start/Shut Down seçene ini seçerek açılan diyalog kutusundan Shut Down seçene ini i?aretleyip OK butonuna tıklamanız gerekir. E er aktif bir uygulama yoksa, normalde uygulamaları kapatmak için kullandı ımız ALT+F4 klavye kısayolu da diyalog kutusunu açmak için kullanılabilir. Tek bir tıklamayla Windowsu kapatabilmeyi ister misiniz?

Bunu gerçekle?tirmek için masaüstüne bir kısayol eklememiz gerekli. Fare imleci masaüstündeyken farenin sa tu?una basın ve kısayol menüsünden New/Shortcutı seçin. Komut satırı kısmına "RUNDLL32.EXE user,ExitWindows" yazın ve Next butonuna tıklayın. Kısayolunuza bir isim verin ve i?lemi sonlandırın.
Bu kısayola tıklamak artık Windowsun hemen kapanmasını sa layacaktır. Ama i?inizi biraz daha kolayla?tırarak bu kısayola bir de klavye vuru?u tanımlayalım. Olu?turdu unuz kısayol üzerinde farenin sa tu?una tıklayarak menüden Propertiesi seçin. Burada Shortcut sekmesi altında Shortcut Key alanına istedi iniz tu? kombinasyonunu girin.

134)Windowsde olaylara ses efekti verip bir isim altında kayıt ediyorum. Bu ismini verdi im dosya ve ayarlar nereye kayıt ediliyor? Bazen Windowsu siliyorum tabii her ?ey gidiyor. Hadi ses efektlerini bütün olaylara bir daha ver, uzun i?

Dedi iniz ayarlar REGISTRYde tutuluyor. Önce yaptı ınız ayarları bir tema olarak kaydedin. Bunun için Denetim Masasından sesler üzerine çift tıklayın. Ekrana gelecek olan diyalog kutusunda temayı belirleyin ve Farklı Kaydet dü mesine basıp bir isim verin. Daha sonra REGISTRY editörünü çalı?tırın. HKEY_CURRENT_USER\AppEvents\Schemes bölümüne gelin. SCHEMESi seçili durumda tutun ve REGISTRY menüsünden EXPORT REGISTRY FILE komutunu çalı?tırın. Selected Branch seçene inin aktif halde oldu unu kontrol edin ve dosyayı bir diskete kaydedin. Artık Windowsi bir daha kurdu unuzda disketten bu dosyaya çift tıklayınca çıkan diyalog kutuna TAMAM dedi inizde eski ses ayarlarınız geri alınacak.

_________________
rüzgar ne kadar güçlü essede;kayadan götüreceği tozdur...۞ Forumumuzu Yaşatan O Sizin Güzel yorumlarınızdır YORUMLARINIZI EKSİK ETMEYİN ۞
avatar
Admin
site yöneticisi
site yöneticisi

Erkek
Mesaj Sayısı : 846
Nerden : adana
İş/Hobiler : internet
Üye Puanı : 4
Forum Puanı : 114133
Kayıt tarihi : 23/03/08

Kullanıcı profilini gör http://internetalemi.yetkin-forum.com

Sayfa başına dön Aşağa gitmek

Geri: windows sorunları

Mesaj tarafından Admin Bir C.tesi Nis. 26 2008, 20:14

135)Bildi im kadarı ile Windows bellek yetmedi i zaman bilgileri geçici olarak sabit diske yazıyor, bilgileri yazdı ı dosyaya da takas dosyası adı veriliyor. Genelde bu takas dosyasının boyutunun ayarlanması Windowsin keyfine bırakılırmı?. Ama ben boyutu kendim ayarlamak istiyorum. Bunu nasıl yapabilirim ve bu dosyanın boyutu ne olmalıdır?

Windowsin keyfine bırakılmasını tavsiye ediyoruz. Ancak siz ille de boyutu sabit tutmak istiyorsanız elbette kimse sizi engelleyemez. Özellikle sabit diski a zına kadar dolu olan kullanıcılar bu de erli megabaytları Windows kaptırmamak için takas dosyasının boyutunu sınırlamayı tercih ediyorlar. Bunun için yapaca ınız i?lem a?a ıdaki adımları takip etmek:
1. Denetim Masasını açın, Sistem üzerine çift tıklayın (Control Panel*System).
2. Ekrana gelecek olan diyalog kutusunun Ba?arım (Performance) bölümüne gelin.
3. Sanal Bellek (Virtual Memory) dü mesine basın.
4. Kendi ayarlarımı kendim belirleyeyim (Let me specify my own setting) seçene ini aktif hale getirin.
5. Takas dosyasının boyutunu belirleyin. Bu boyut belle inizin en az iki katı olmalıdır.
Tamam dü mesine basın ve Windowsi yeniden ba?latın. Yeni takas dosyanız hayırlı u urlu olsun.

136)Windows/98İ YENİDEN BA?LATMAK

Bilgisayarı boot etmeden sadece Windows veya Windows 98i yeniden ba?latmak istiyorsanız bunu komut satırından tek bir satırla yapabilirsiniz. Ba?lat menüsünden çalı?tır komutunu çalı?tırın.
C:\WINDOWS\RUNDLL.EXE user.exe,ExitWindowsExec
Yazıp Enter tu?una basın. Windows/98 yeniden ba?layacaktır.
E er her seferinde bu satırı yazmak yerine bu komutu bir simge olarak Ba?lat menüsüne eklemek istiyorsanız da a?a ıdaki adımları takip etmeniz yeterli.
1. Ba?lat menüsüne sa fare dü mesi ile tıklayın. Ekrana gelecek olan menüden Aç komutunu çalı?tırın. Ba?lat menüsünün klasörü açılacaktır.
2. Dosya menüsünden Yeni * Kısayol komutunu çalı?tırın.
3. Kısayolun komut satırı olarak C:\WINDOWS\RUNDLL.EXE user.exe,ExitWindowsExec yazın. İleri dü mesine basın.
4. Kısayolun ismini Windowsu Yeniden Ba?lat yapın ve Tamam dü mesine basın.
5. Ba?lat menüsü klasörünü kapatın.
Artık Ba?lat menünüzde Windowsu Yeniden Ba?lat komutu bulunacak. Bu komutu çalı?tırıp Windows/98i yeniden ba?latabilirsiniz.

137)BİR DOSYALAR GRUBUNU KOLAYCA ÇALI?TIRMAK

İ?te size birden fazla programı aynı anda çalı?tırmayı kolayla?tıran bir Windows ipucu: Sabit diskinizde bir klasör yaratın, (örne in c:\HBN) ve program kısayollarınızı bunun içine yerle?tirin. Sonra masaüstünüze farenin sa tu?u ile tıklayıp, açılan menüden New/Shortcut'ı seçin. Create Shorcut diyalog kutusunda komut satırı olarak ?unları yazın:
COMMAND /C FOR %%V IN (C:\HBN\*.*) DO START %%V
Next'e tıkladıktan sonra bu kısayola bir isim verin ve Finish dü mesine basın.
Burada "START c:\HBN\*.*" komutunun FOR komutu yerine kullanılabilece ini dü?ünebilirsiniz. fakat START komutu *.* gibi joker karakterleri desteklemiyor. START komutu ile çalı?tırılacak dosyanın adının tam olarak belirtilmesi gereklidir. Bu dosya bir program ya da herhangi bir programla ili?kili bir dosya olabilir. Örne in birçok sistemde "START README.TXT" komutu Not Defteri uygulamasıyla README.TXT dosyasının açılmasını sa layacaktır. E er dosya bir kısayolsa (.LNK uzantılı bir dosya), START bu kısayolun yöneltildi i dosyayı çalı?tıracaktır.

_________________
rüzgar ne kadar güçlü essede;kayadan götüreceği tozdur...۞ Forumumuzu Yaşatan O Sizin Güzel yorumlarınızdır YORUMLARINIZI EKSİK ETMEYİN ۞
avatar
Admin
site yöneticisi
site yöneticisi

Erkek
Mesaj Sayısı : 846
Nerden : adana
İş/Hobiler : internet
Üye Puanı : 4
Forum Puanı : 114133
Kayıt tarihi : 23/03/08

Kullanıcı profilini gör http://internetalemi.yetkin-forum.com

Sayfa başına dön Aşağa gitmek

Geri: windows sorunları

Mesaj tarafından Admin Bir C.tesi Nis. 26 2008, 20:14

138) SİSTEMDEN YAZILIM KALDIRMAK

Bilgisayarınıza bir program kurdu unuzda, programın çalı?ması için gerekli olan dosyaların tamamı programın kendi dizinine de il, bazıları Windows ve altındaki dizinlere yüklenirler. Ayrıca, kurulan her uygulama sistemde kendine göre de i?iklikler yapar. Bilgisayarınıza yükledi iniz bir programdan silip atarak kurtulmak bu yüzden o kadar da kolay de il. Her ne kadar pek çok program kendi Uninstall programıyla birlikte geliyorsa da, bazı programlar için bu geçerli de ildir. Sisteminize yükledi iniz bir program 16 bitlik bir uygulama ise, babadan kalma yöntemleri ya da üçüncü parti programları kullanmak zorunda kalabilirsiniz. E er bir Windows/98 programı kurduysanız, Windows'un içindeki program ekleme/kaldırma özelli ini kullanabilirsiniz.
Control Panel içinde bulabilece iniz Add/Remove Programs sayesinde daha önce kurmu? oldu unuz yazılımları sisteminizden rahatlıkla kaldırabilirsiniz. Hatta e er Windows'un kurulumu sırasında size tavsiye edildi i gibi eski sistem dosyalarını sakladıysanız, yine bu denetim masası bile?eni aracılı ıyla Windows'u silebilirsiniz. Ayrıca Windows'un kurulumu sırasında yüklemedi iniz bile?enleri de buradan ekleyebilir, gerekmeyenleri kaldırabilirsiniz.
Burada bir sorun, kurdu unuz 32 bitlik bir programı elle sildi inizde ortaya çıkıyor. Programın kurulum bilgileri hala Windows Registry'sinde yer aldı ı için, Add/Remove Programs'a baktı ınızda programı hala yüklüymü? gibi görürsünüz. Hatta kaldırmak istedi inizde dosyaları bulamadı ından hata mesajı ile kar?ıla?acaksınız. Bundan da Registry Editor'ı kullanarak kurtulabilirsiniz. bunun için Windows klasöründeki REGEDIT.EXE programını çalı?tırın ve MyComputer\HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\W indows\CurrentVersion\Uninstall'ın altında programınızın adını arayın ve bulursanız, anahtarı silin.

139)GİZLİ DİZİN YARATMAK

Bir dizine Windows içinden eri?imi engellemek, fakat yine de bu dizine DOS üzerinde eri?ilmesine izin vermek mümkün. Yapmanız gereken klavyeden ALT tu?unu basılı tutarak, sayısal tu? takımından üç karakterli bir sayı girmek ve ALT tu?unu bırakmak. DOS komut isteminde, örne in ALT-255 bile?eniyle ortaya çıkan karakter bir bo?luk olacaktır. Bu bo?luk karakteriyle klavyedeki SPACE tu?una bastı ınızda çıkan karakter aynı de ildir (SPACE tu?unun kar?ılı ı ALT-032). İçinde böyle bir karakter ta?ıyan bir klasörü Windows Gezgini'nden açmaya çalı?tı ınızda, " adlı bir klasör yok" gibisinden bir mesaj verilecektir.
Gizli klasör olu?turmak için ALT tu?u ile basabilece iniz karakterler, 158, 159, 169, 176..224, 226..229, 231..240, 242..245, 247, 249, 251, 252, 254 ve 255 numaralı karakterlerdir. Windows 3.1, bu karakterlerden 221 ile 249 arasındakileri görebilir

140)GÖREV ÇUBU?UNUN AYARLARI

Windows'in sa ladı ı en büyük kolaylıklardan biri de görev çubu udur. Özellikle aynı anda açık çok fazla programla çalı?anlar için bir can simidi olan görev çubu unu, ayarlarıyla oynayarak daha etkili bir ?ekilde kullanabilirsiniz. Start menüsündeki Settings seçene inin altında yer alan Taskbar seçene ine tıklayarak ya da görev çubu u üzerine farenin sa tu?u ile tıklayıp Properties'i seçerek görev çubu unun ayarlarının yapıldı ı diyalog kutusuna eri?ebilirsiniz. Buradaki seçenekler ?unlardır:
l Always on top: Görev çubu unun di er pencerelere göre ön planda durmasını sa lar. Böylece görev çubu u her zaman tıklayabilece iniz bir konumda bulunur.
l Auto hide: Fare i?aretçisi görev çubu unun üzerinde de ilken görev çubu unun otomatik olarak gizlenmesini sa lar. Fareyi görev çubu unun bulundu u yere götürürseniz kendili inden görünür hale gelir. Bu sayede bir miktar yer kazancınız olur. Dezavantajı ise kimi zaman çalı?tırdı ınız uygulamaların alt kısımlarındaki buton ya da ikonlara tıklamak istedi inizde bir anda kendinizi görev çubu una tıklarken bulabilmeniz.
l Show small icons in Start menu: Start menüsündeki ikonların daha küçük görüntülenmesini sa lar. Böylece e er Programs menünüzün çok fazla dalı varsa yer kaybından kurtulursunuz.
l Show clock: Görev çubu unun en sa altında saatin görüntülenmesini sa lar.
Görev çubu unu daha etkin kullanmanın bir yolu, onu ekranda daha rahat kullanabilece iniz bir yere ta?ımaktır. Bunu yapmak için, görev çubu unu bo? bir yerinden tutup, ekranın istedi iniz kenarına sürüklemelisiniz. İsterseniz, görev çubu unu çekip geni?letebilirsiniz.

_________________
rüzgar ne kadar güçlü essede;kayadan götüreceği tozdur...۞ Forumumuzu Yaşatan O Sizin Güzel yorumlarınızdır YORUMLARINIZI EKSİK ETMEYİN ۞
avatar
Admin
site yöneticisi
site yöneticisi

Erkek
Mesaj Sayısı : 846
Nerden : adana
İş/Hobiler : internet
Üye Puanı : 4
Forum Puanı : 114133
Kayıt tarihi : 23/03/08

Kullanıcı profilini gör http://internetalemi.yetkin-forum.com

Sayfa başına dön Aşağa gitmek

Geri: windows sorunları

Mesaj tarafından Admin Bir C.tesi Nis. 26 2008, 20:14

141)EVDEN İ?E DOSYA ALI?VERİ?İ

Eger bir bilgisayardan di erine çok sık dosya aktarıyorsanız, ?unlardan birisini mutlaka ya?amı?sınızdır: Tüm dosyaları aktardı ınızı sanırsınız ama eve geldi inizde en önemlisini unuttu unuzu görürsünüz; öyle çok getir-götür olmu?tur ki en güncelinin hangisi oldu unu karı?tırırsınız; evdeki dosya üzerinde de i?iklik yaparsınız ama i?e geldi inizde evde düzeltti iniz dosyadan daha yeni bir versiyonla kar?ıla?ırsınız...
Windows ve 98'de bu tür sorunlarınızı çözecek bir masaüstü bile?eni var: Briefcase. Bu evrak çantası çok basit bir mantıkla çalı?ıyor. Sık ta?ıdı ınız dosyaları evrak çantanızın üzerine bırakıyorsunuz, böylece birer kopyalarını çantanıza atmı? oluyorsunuz.
Bundan sonra her ta?ımanızdan önce Briefcase'in içindeki Briefcase menüsünden Update All'u seçerek çantadaki tüm dosyaların güncellenmesini sa lıyorsunuz. Artık tek yapmanız gereken ister diskete, ister ta?ınabilir bilgisayarınıza evrak çantanızı götürmek. Tabii hala çantanızı evde unutabilirsiniz.

142)Uygulamaları Tu?larla Çalı?tırmak

Windows altında programları Ba?lat menüsünde aramak bulmak ve çalı?tırmak bazen oldukça can sıkıcı bir hale gelebiliyor. Özellikle de kullanmakta oldu unuz programların sayısı arttı ında ve menüler iç içe geçmeye ba?ladı ında hayatınızdan bezebiliyorsunuz. Bir uygulamaya bir kısayol tu? kombinasyonu atamak için önce uygulamanın simgesini bulmanız gerekli. Bunun için Ba?lat * Ayarlar * Görev çubu u * Ba?lat Menüsü Programları * Geli?mi? komutunu çalı?tırın. Ekrana gelecek olan Gezgin penceresinde aradı ınız simgeyi bulun ve tu?una basılı tutarak simgeye çift tıklayın. Böylece o simgenin Özellikler diyalog kutusu ekrana gelecektir. Bu diyalog kutusunun kısayol sekmesine gelin.
Bu sekmede yer alan Kısayol Tu?u bölümünde programı çalı?tırmak istedi iniz kısayol tu? kombinasyonuna basın. Bu diyalog kutusunda esc, enter, tab, space, print screen veya backspace dı?ındaki bütün tu?ları kullanabilirsiniz.
Not: Uygulamaların hangi ?ekilde açılaca ını (ekranı kaplamak, simge durumuna küçülmek vs..) da bu sekmedeki di er ayarları kullanarak belirleyebilirsiniz

143)Windows Gezgininde Dosyalar Sıralamak

Ayrıntılar görüntü modunda (Görünüm menüsünden Ayrıntılar komutunu çalı?tırınca ekrana gelen görüntü) dosyaları tek bir fare tıklaması ile istedi iniz gibi sıralayabilece inizi biliyor musunuz. Bunun için Gezgin penceresinin üst tarafındaki bölüm ba?lıklarını (Adı, Boyut, Tür, De i?tirme gibi) kullanacaksınız.
Bu ba?lıklara fare ile tıkladı ınızda üzerinde yazan dosya özelli ine göre dosyalar sıraya sokulurlar. Aynı yere bir kere daha tıklarsanız, bu kez de sıralama tersten yapılır. Örne in Boyut üzerine tıklarsanız dosyalar pencere içerisinde küçükten büyü e do ru sıralanacaktır. Aynı yere bir defa daha tıklarsanız bu sefer de dosyalar büyükten küçü e sıralanacaklar. Böylece bir gezgin penceresinin içerisindeki dosyaları istedi iniz kriterlere göre (Adının ilk harfi, dosyanın büyüklü ü, harf sırasına göre dosya türü veya dosyanın son de i?tirilme tarihi gibi) sıralamanız, mümkün olmakta, dolayısıyla da aradı ınız dosyayı bulmanız kolayla?maktadır.

144)Gezgin Penceresinin Sütun Geni?liklerini Ayarlamak

Windows gezgininin Ayrıntılı görüntüsünde sütun geni?li inin az olmasından dolayı uzun dosya isimlerinin tamamını görmekte zorlanıyorsanız sütun geni?li ini en uzun dosya ismini de tam gösterecek ?ekilde en uygun boyuta otomatik olarak getirebilirsiniz. Bunun için bütün yapaca ınız sütun ba?lıklarını ayıran sa taraftaki çizgi üzerine fare imlecini getirip çift tıklamak. Sütun geni?li i otomatik olarak ayarlanacaktır. Aynı püf noktası Boyut, Tür ve De i?tirilme Tarihi gibi sütunlar için de geçerlidir elbette.

145)Sabit Diskin Ne Kadarı Bo?

Sabit diskinizin bo?luk/doluluk oranını grafiksel olarak görmek istiyorsanız Bilgisayarım üzerine çift tıklayın. Ekrana gelecek olan pencerede shift tu?una basılı tutarak istedi iniz sabit disk simgesinin üzerine çift tıklayın. Bir diyalog kutusu açılacak ve sabit diskinizin bo?luk/doluluk oranı hem rakamsal hem de grafiksel olarak gözünüzün önüne serilecektir. Artık siz de sabit diskinizde ne kadar az yer kaldı ını görüp pani e kapılabilirsiniz

_________________
rüzgar ne kadar güçlü essede;kayadan götüreceği tozdur...۞ Forumumuzu Yaşatan O Sizin Güzel yorumlarınızdır YORUMLARINIZI EKSİK ETMEYİN ۞
avatar
Admin
site yöneticisi
site yöneticisi

Erkek
Mesaj Sayısı : 846
Nerden : adana
İş/Hobiler : internet
Üye Puanı : 4
Forum Puanı : 114133
Kayıt tarihi : 23/03/08

Kullanıcı profilini gör http://internetalemi.yetkin-forum.com

Sayfa başına dön Aşağa gitmek

Geri: windows sorunları

Mesaj tarafından Admin Bir C.tesi Nis. 26 2008, 20:15

166)Daha az bekleyin...

Windows'in açılma hızını arttırmak için elinizde iyi bir seçenek var. Bu püf noktamızı uygulayarak "Windows ba?lıyor..." mesajından sonra gelen 2 saniye arayı kaldırabilirsiniz.
Öncelikle C: klasörünü açın ve MSDOS.SYS dosyasını bulup "salt-okunur" özelli ini kaldırın. Dosyayı Not Defteri ile açın [Options] bölümünde gidin ve
BootDelay=0
satırını ekleyin. Bilgisayarınızı kapatıp açtı ınızda Windows'a 2 saniye erken gireceksiniz.

167)?u Windows Açılmasa..

Bu püf noktasını uygulayarak bilgisayarınızın otomatik olarak Windows'tan de il de DOS'tan açılmasını sa layabilirsiniz.
Öncelikle C: klasörünü açın ve MSDOS.SYS dosyasını bulup "salt-okunur" özelli ini kaldırın. Dosyayı Not Defteri ile açın ve içerisinde bulunan BootGUI=1 satırını BootGUI=0 ile de i?tirin.
Dosyayı kaydedin ve bilgisayarınızı tekrar ba?latın. Bilgisayarınızın DOS'tan açıldı ını göreceksiniz. Windows'u ba?latmak için sadece WIN yazmanız yeterlidir.

_________________
rüzgar ne kadar güçlü essede;kayadan götüreceği tozdur...۞ Forumumuzu Yaşatan O Sizin Güzel yorumlarınızdır YORUMLARINIZI EKSİK ETMEYİN ۞
avatar
Admin
site yöneticisi
site yöneticisi

Erkek
Mesaj Sayısı : 846
Nerden : adana
İş/Hobiler : internet
Üye Puanı : 4
Forum Puanı : 114133
Kayıt tarihi : 23/03/08

Kullanıcı profilini gör http://internetalemi.yetkin-forum.com

Sayfa başına dön Aşağa gitmek

Geri: windows sorunları

Mesaj tarafından Admin Bir C.tesi Nis. 26 2008, 20:15

168) Program İzlerini Silin

Windowse kurdu unuz uygulamalar özel olarak Windows için geli?tirilmi?lerse "Uninstall" programları ile birlikte gelirler. Böylece Denetim Masası*Dosya Ekle/Kaldır bölümünden bu programları kolayca silebilirsiniz. Ancak bu uygulamaları yanlı?lıkla bu yolla de il de Del tu?u ile klasörlerini silerek temizlemi?seniz, veya uygulamanın "Uninstall" programı i?levini tam yerine getirememi?se, uygulamanın kalıntıları Registryde kalır. Böylece hem Registry ?i?er, hem de Dosya Ekle/Kaldır bölümünde uygulamanın adı kalır. Bu son kalıntıları da temizlemek için Dosya Çalı?tır ile REGEDIT programını çalı?tırın. Bilgisayarım klasörünü seçin ve Düzen Bul komutunu çalı?tırın. Aranan kısmına programınızın ismini girin (Dosya Ekle/Kaldır bölümünde yazan isim). Buldu unuz uygulama ile ilgili de erleri silin. F3 tu?una basarak sonraki de eri bulabilirsiniz. Bu i?lemleri tamamladıktan sonra Windowsu tekrar ba?latın. Programın hiçbir izinin kalmadı ını göreceksiniz. Ancak bu i?lemleri yaparken yanlı?lıkla ba?ka ?eyleri silmeyin. Registryde de i?iklikler yapmanın riskleri ve bu nedenle çıkan sorunların giderilmesi ile ilgili açıklamaları dergimizin SOS/Windows bölümünde bulacaksınız.

169)Aç Listesinin Silinmesi

Ba?lat Çalı?tır komutu programlarınızı Aç komut satırından çalı?tırabilmenizi sa lar. Üstelik her yazdı ınız komutu Aç listesine kaydederek daha sonra bu komutları listeden seçebilmenize olanak tanır. Ancak zamanla bu listenin gerekli gereksiz her tür komutla uzadı ını ve aradı ınız komutu listeden bulmanın zorla?tı ını görürsünüz. Böyle durumlarda Aç listesini temizlemenin bir yolu var. REGEDITi çalı?tırın ve sol bölmeden HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows \CurrentVersion\Explorer\RunMRU klasörünü seçin. Sa bölmede daha önce girdi iniz komutları göreceksiniz

170)Gönder menüsüne Masaüstünü eklemek

Gönder menüsü dökümanları bir yerden ba?ka biryere ta?ımak için çok güzel bir yoldur. Peki masaüstünüzü gönder menüsüne ekleyebilece inizi biliyor muydunuz? Böylece dosyaları masaüstüne sürüklemektense sa fare menüsünden gönder'i seçip buradan masaüstünü seçebilirdiniz. Bunu yapmak için iki tane Windows gezgini açın. Gezginlerden birinde Windows klasöründe "Send to" klasörüne (c:\windows\send to gibi...) di erinde ise sadece Windows klasörüne gelin. Windows klasörünün altinda Desktop adlı bir klasör vardır bu klasörü seçerek "sa " fare tu?uyla send to klasörünün üzerine ta?ıyın ve bırakın. Kar?ınıza gelen minik menüden "Burada Kısayol(lar) Yarat seçene ini" seçin. Bundan sonra gönder menüsünü açtı ınızda seçeneklere bir de Desktop eklenecektir.

_________________
rüzgar ne kadar güçlü essede;kayadan götüreceği tozdur...۞ Forumumuzu Yaşatan O Sizin Güzel yorumlarınızdır YORUMLARINIZI EKSİK ETMEYİN ۞
avatar
Admin
site yöneticisi
site yöneticisi

Erkek
Mesaj Sayısı : 846
Nerden : adana
İş/Hobiler : internet
Üye Puanı : 4
Forum Puanı : 114133
Kayıt tarihi : 23/03/08

Kullanıcı profilini gör http://internetalemi.yetkin-forum.com

Sayfa başına dön Aşağa gitmek

Geri: windows sorunları

Mesaj tarafından Admin Bir C.tesi Nis. 26 2008, 20:15

171)MSN MESSENGER' KALDIRMAK

a: C:/WINDOWS/inf/ dizininde(bu gizli bir klasör) sysoc.inf dosyasının içinde
"msmsgs=msgrocm.dll,OcEntry,msmsgs.inf,hide,7"

satırındaki " hide" kaldırıp save edersek control panel / add remove program içinde msn messenger görülür hale gelir uninstall edebilirsiniz.

b:Start/Run satırına a?a ıdaki komutu yazarsak aynı i?i görür.

"RunDll32 advpack.dll,LaunchINFSection %windir%\ INF\ msmsgs.inf, BLC.Remove"

Bir di er yol :

Windows Messenger 4.0 veya üst versiyonları için :

Click Start, click Run, gpedit.msc yaz ve ENTER bas.
A?a ıdaki unsurlara Double-click yap:
Local Computer Policy
Computer Configuration
Administrative Templates
Windows Components
Windows Messenger
Double-click Do not allow Windows Messenger to run ve Enabled i?aretle.
Click OK

172)Windows XP Home Edition için Windows Messenger 4.0 'ı kaldırmak

Windows Messenger çalı?tır..
Tools menu de Click Options
Click Preferences tab, click Run this program when Windows starts check box, click OK.

173)Outlook express açıl?ında çalı?masını önlemez.Outlook Express in her çalı?masında Windows Messenger çalı?masına mani olmak için:

Outlook Express çalı?tır. click Tools / Options
General tab, click Automatically log on to Windows Messenger check box.
Click OK.

174)Windows XP Home Edition da Windows Messenger 4.5 veya sonrasını kaldırmak

Start run / Registry Editor (Regedit.exe).
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Policies\Microsoft
Edit menu,New, click Key, name kısmına "Messenger" yaz.
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Policies\Microsoft\Mes senger
Edit menu,New, click Key, name kısmına "Client" yaz.
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Policies\Microsoft\Mes senger\Client
Edit menu, New, click DWORD Value, adı kısmına "PreventRun " yaz.
Right-click PreventRun , click Modify, Value data içine de e olarak "1" yaz, click OK.
Quit Windows Messenger

_________________
rüzgar ne kadar güçlü essede;kayadan götüreceği tozdur...۞ Forumumuzu Yaşatan O Sizin Güzel yorumlarınızdır YORUMLARINIZI EKSİK ETMEYİN ۞
avatar
Admin
site yöneticisi
site yöneticisi

Erkek
Mesaj Sayısı : 846
Nerden : adana
İş/Hobiler : internet
Üye Puanı : 4
Forum Puanı : 114133
Kayıt tarihi : 23/03/08

Kullanıcı profilini gör http://internetalemi.yetkin-forum.com

Sayfa başına dön Aşağa gitmek

Geri: windows sorunları

Mesaj tarafından Admin Bir C.tesi Nis. 26 2008, 20:16

175)Driver bir önceki versiyonunu geri yükleme:

Sisteme yeni bir driver ın yeni versiyonunu yüklediniz. ancak sistem uygun çalı?mıyor istedi niz verimi alamıyorsunuz eskiden daha iyiydi diyorsanız XP de eski direver ı yeniden yükleme seçene iniz var:
Click Start, click Control Panel.
Click Performance and Maintenance,click Administrative Tools.
Doubleclick Computer Management, sol taraftaki Device Manager a click .
Geriye almak istedi niz donanımın driver üzerine Sa click drivers, click Properties.
Properties in Driver tab ında , click Roll Back Driver, ve verilen talimatları uygulayın.

176)Windows Firewall Açık konum yapılması

Windows XP firewall iinternette sörf esnasında bilgisayara ba?kaları tarafından girilmesine bilgi çalınmasına mani olur.Firewall aktif hale getirmek biz internette iken çalı?masını sa lamak için Control Panel , click Network and internet Connections icon , click Network Connections .Açılan sayfada dial-up, DSL, veya cable connection bilgilerini görürsünüz.internete ba lantı yaptı ınız connections sa tarfına status sütununa bakınız burada halen internete ba lı olup olmadı ınızı ve firewall varmı yokmu görürsünüz.. " firewall " yazısı varsa firewall çalı?ıyor ,yoksa çalı?mıyor demektir.Çalı?tırmak için ba lantının üzerine right click , click "advanced " tab ve "internet connection firewall "önündeki check box'ı i?aretleyip okeyleyin.

_________________
rüzgar ne kadar güçlü essede;kayadan götüreceği tozdur...۞ Forumumuzu Yaşatan O Sizin Güzel yorumlarınızdır YORUMLARINIZI EKSİK ETMEYİN ۞
avatar
Admin
site yöneticisi
site yöneticisi

Erkek
Mesaj Sayısı : 846
Nerden : adana
İş/Hobiler : internet
Üye Puanı : 4
Forum Puanı : 114133
Kayıt tarihi : 23/03/08

Kullanıcı profilini gör http://internetalemi.yetkin-forum.com

Sayfa başına dön Aşağa gitmek

Geri: windows sorunları

Mesaj tarafından Admin Bir C.tesi Nis. 26 2008, 20:16

177)System Recovery özelliginin kaldırılması

Right click o My Computer and Properties. Click System Restore tab , Turn off System Restore check box i?aretle.

178) Bilgisayarın otomatik kapanmasını saglamak

Control Panel, Performance and maintenance , Power Options.
Click APM Tab, "Enable Advanced Power Management support." i?aretle
179)JAVA oyunları ve Java tabanlı sayfalar açılmıyor ?
Download et bu adresten : http://www.download.support.safetec...86/msjavx86.exe

Ne sorarsa yüklerken Evet'i tıklayın artık sorunsuz açılacaktır.

180)Ntfs formatlanmis hdd 80 gb ama sadece 10 gb goruyor.
ve 98 cd si ile actigimda c yi de gormuyor yani hdd yi hic gormuyor
fdisk cekmek istedim ama silmiyor da ne yapmak gerek?


fdisk de bölüm silmeye gel ve dos olmayan bölümü sil de. o zaman problen kalmaz. partitionları yeniden olu?tur, etkin bölümü ata, c ye format at ve i?letim sistemini kur

_________________
rüzgar ne kadar güçlü essede;kayadan götüreceği tozdur...۞ Forumumuzu Yaşatan O Sizin Güzel yorumlarınızdır YORUMLARINIZI EKSİK ETMEYİN ۞
avatar
Admin
site yöneticisi
site yöneticisi

Erkek
Mesaj Sayısı : 846
Nerden : adana
İş/Hobiler : internet
Üye Puanı : 4
Forum Puanı : 114133
Kayıt tarihi : 23/03/08

Kullanıcı profilini gör http://internetalemi.yetkin-forum.com

Sayfa başına dön Aşağa gitmek

2 sayfadaki 2 sayfası Önceki  1, 2

Sayfa başına dön


 
Bu forumun müsaadesi var:
Bu forumdaki mesajlara cevap veremezsiniz